Начало

Камините на пелети стават все по-търсени. Причината не е единствено пламъкът, който напомня за огъня в едновремешната печка на дърва, и видът на пелетната камина, която напомня за камината, създаваща уют с весело пламтящите дърва.

Има и други предимства, които налагат тези отоплителни уреди в практиката.


Пелетното гориво – удобно в много отношения

Причината не е единствено пламъкът, който напомня за огъня в едновремешната печка на дърва, и видът на пелетната камина, която напомня за камината, създаваща уют с весело пламтящите дърва

Вече много фирми предлагат дървесните пелети като гориво, така че снабдяването не е проблем. Да добавим и другите предимства на тези пелети.

Дървесните пелети се произвеждат от отпадъчен дървен материал, затова този вид гориво не вреди на околната среда.

  • Съставът на дървесните пелети – дървесни стърготини, гарантира липсата на черен дим при изгарянето им.
  • В сравнение с дървата за огрев пелетите заемат много по-малко място, тъй като са хомогенни. Плътността им е един и половина пъти по-голяма от тази на дървата. Складирането им е много по-лесно.
  • С автоматизираното управление на пелетните камини и другите уреди на пелети си осигурявате много удобства: автоматиката сама дозира пелетното гориво и управлява процеса на горене; освен това можете да управлявате пелетната камина и с мобилния си телефон.
  • Като гориво пелетите са калорични, затова гарантират топлина и комфорт в дома.

Предимства на използването на камини на пелети

  • С тези уреди се използват редица предимства, които предлага отоплението на пелети и които споменахме в началото.
  • Освен това, благодарение на възможността за настройването и регулирането на режима на горене може да се постигне поддържане на оптимална температура в отопляваното помещение или помещения.
  • Компактността на камините, използващи пелетно гориво, също е от голямо значение – не е проблем да го инсталирате в голямо или в малко помещение.
  • Гаранционният срок за пелетните камини е дълъг – производителите предлагат до 15 години гаранция за произведените от тях камини.
  • Не на последно място, тези отоплителни уреди са относително безопасни и не е проблем да се инсталират в какъвто и да е вид помещение.

Как функционира пелетната камина

За да се задейства горивният процес в камината, към горивната камера трябва да се подадат пелети.

Това се извършва от автоматизирана система, която изпълнява подаването на пелетите по контролиран начин, чрез шнек. Режимът на горене се задава предварително.

❶ Вентилатор за димни газове
❷ Двигател на редуктора
❸ Охлюв
❹ Температурна сонда за околната среда
❺ Температурна сонда за димните газове
❻ Запалка
❼ Горивна камера
❽ Резервоар за пелети

Горелката

Горелката е зоната, в която постъпва пелетното гориво. Освен това там се подава голямо количество предварително загрят въздух. При правилно дозиране на гранулите и на кислорода се постига максимално пълно изгаряне на горивото, а също и икономичност на използването му. Пелетните горелки са снабдени с автоматично запалване.


Горивната камера

Горивната камера е от дебела стомана или чугун. Отвътре тя е оребрена, което увеличава топлоотдаването.


Автоматиката на пелетната камина

Автоматиката, която управлява процеса на горене, включва контролер, температурни датчици,  блок за автоматично запалване, електродвигатели.

Пултът за управление на камината може да бъде оформен различно: като част от корпуса, отделно, дори като пулт за дистанционно управление. Той включва и програмируем таймер, чрез който може да се зададе желаният режим на работа за дни напред. Освен това, както вече споменахме, автоматиката на камината може да се управлява и дистанционно, чрез мобилен телефон.


Почистването на пепелта

Освен бункер за пелети, от където се осъществява подаването, камината има и място за събиране на пепелта от изгарянето на пелетите. Тази пепел не е в голямо количество, тъй като пепелното съдържание на този вид гориво е ниско. Събраната пепел трябва периодично да се отстранява – ръчно. При ежедневно използване на камината е достатъчно почистването на пепелта да става веднъж седмично.


Стъклената вратичка

Стъклената вратичка от термоустойчиво стъкло е по-скоро декоративен елемент. Тя дава възможност да се наблюдава пламъкът при горенето и само при някои модели се използва при експлоатацията им.

Пелетни камини Alfa-Plam – Правилният избор за вас!!